canlenfrdeitrues

Tràmits

Per Acord del Ple amb data 22 de març de 2018, es va aprovar inicialment la memòria justificativa relativa a la modificació de la forma de gestió de la zona esportiva municipal de l’Eixample residencial de Roda de Berà, juntament amb el projecte d’establiment i la proposta de Reglament del servei, sotmetent-se a informació pública per termini de trenta dies, a comptar des de l'endemà al de publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de Tarragona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

S'estableix la forma de gestió indirecta a través de la concessió de servei públic.

Durant aquest termini es podrà examinar pels particulars i entitats en les dependències municipals, a l'efecte de que es formulin les observacions que s'estimin pertinents. Per aquest motiu, es posa a la disposició dels interessats en aquesta seu electrònica la següent documentació:

Certificat de ple de 22 de març conforme es considera la forma de gestió indirecta la més idònia.

Memòria justificativa del canvi de la forma de gestió.

Projecte d’establiment.

Estudi de viabilitat econòmica.

Proposta de reglament de funcionament de l’equipament esportiu.

Memòria valorada de les actuacions a implementar en la ZEM Eixample.

Comparteix el contingut:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

C Joan Carles I, 15
-
43883 Roda de Berà

Tel: 977 65 70 09
-
Fax: 977 80 90 71

oac@rodadebera.cat

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de navegació. Si continueu navegant, considerem que s'accepta la nostra política de cookies.