L’Ajuntament de Roda de Berà va aprovar el Pla de Mesures Antifrau en sessió plenària de data 16 de març de 2022. Aquest Pla es configura com una peça essencial del Sistema d’Integritat Institucional que està impulsant l’Ajuntament.

Aquest Pla s'ha elaborat d'acord amb l'article 22 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer del 2021, que obliga els estats membres a protegir els interessos financers de la Unió Europea i a prendre les mesures oportunes per prevenir, detectar i corregir el frau, la corrupció i els conflictes d'interessos, i d'acord amb l'article 6 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, que exigeix la redacció d'un pla de mesures antifrau a cada organisme executor de fons del MRR (Mecanisme de Recuperació i Resiliència).

El MMR és la peça angular del paquet de mesures Next Generation EU, que la Unió Europea ha posat a disposició dels estats membres per fer front als efectes de la Covid-19 i transformar els reptes derivats de la pandèmia en una oportunitat per impulsar la transició ecològica i la transformació digital dels països membres.

El Pla de Mesures Antifrau neix com un document dinàmic i flexible, que s’actualitzarà almenys anualment i incorpora les responsabilitats i mesures necessàries en la lluita contra el frau, estructurades en els quatre elements clau del denominat cicle antifrau: prevenció, detecció, correcció i persecució.


Objectius

L’objectiu del Pla de Mesures Antifrau és doble. Per una banda ha de guiar les actuacions que dugui a terme l’Ajuntament com a entitat executora dels fons (MRR), per tal de garantir un bon ús dels recursos provinents de la Unió Europea, i assegurar que la utilització d’aquests fons s’ajusta a les finalitats per a les quals han estat assignades, i per altra banda, constitueix un marc regulador i d’actuació general que permet avançar en la política de l’Ajuntament de tolerància zero amb el frau i la corrupció, compromís que s’ha de fer extensiu a tot el personal que presta els seus serveis a la corporació, com a peça necessària per la construcció d’un Sistema d’Integritat institucional.


Documentació d’interès

Pla Antifrau de l’Ajuntament de Roda de Berà

Pla de mesures antifrau de l'Ajuntament de Roda de Berà.

Decret.


Decret aprovació Pla Antifrau

Codi conducta alts càrrecs de l’Ajuntament de Roda de Berà


Bústia de denuncies

S'habilita un procediment per a la denúncia d'irregularitats a través de la pàgina web de l'Ajuntament. S'ha inclòs l'enllaç al Servei Nacional de Coordinació Antifrau (SNCA), òrgan encarregat de coordinar les accions encaminades a protegir els interessos financers de la Unió Europea contra el frau en col·laboració amb l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF).

www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx

A través d'aquest canal de denúncia obert, qualsevol persona podrà notificar les sospites de frau i les presumptes irregularitats que, a aquest respecte, pugui haver detectat, i se li informarà de què:

  • 1. La denúncia serà tinguda en compte i els seran comunicats els resultats de les gestions realitzades.
  • 2. Es respectarà la confidencialitat i la protecció de dades personals.
  • 3. No sofriran represàlia alguna, ni seran sancionats en el cas de què es tracti de funcionaris públics.

La Bústia de denuncies és un canal només per comunicar fets relacionats amb males pràctiques a l'Ajuntament de Roda de Berà, no per formular queixes i consultes.

En cas de queixes i suggeriments, l’Ajuntament de Roda posa a l’abast de la ciutadania altres canals de comunicació.

Podeu formular la vostra denúncia mitjançant el següent enllaç:
www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx

Comparteix:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta