El Ple Municipal, en sessió de 30 d’abril de 2015, va aprovar la constitució del Registre d’Interessos de l’Ajuntament de Roda de Berà.

Anunci de l'acord de creació del Registre d’Interessos i aprovació dels diferents models de declaració.

(RA-1) Model de causes de possible incompatibilitat i d’activitats dels membres electes.

(RA-2) Model de causes de possible incompatibilitat i d’activitats dels membres no electes.

(RB-1) Model de declaració de béns i drets patrimonials dels membres electes.

(RB-1) Model de declaració de béns i drets patrimonials dels membres no electes.

Comparteix:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta