Accedeix al teu espai aquí: lamevasalut.gencat.cat


Què és el La Meva Salut?

És un espai digital personal, de consulta i de relació, que permet a la ciutadania disposar de la seva informació personal de salut i d'altres serveis en línia per fer tràmits, consultes i tenir cura de la seva salut de forma segura i confidencial.

Per què s'ha fet?

La Meva Salut és un projecte del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que posa a disposició dels ciutadans la informació del seu historial clínic. Aquesta informació és propietat del ciutadà i l'ha de tenir, en tot moment, al seu abast.

La seva finalitat és afavorir la vostra participació i coresponsabilitat en la cura de la vostra salut, conjuntament amb els equips que us atenen quotidianament. També ésdevé una eina per a la millora de la qualitat de l'atenció i promou l'ús racional dels recursos sanitaris.

D'on surten les dades de La Meva Salut?

Quan els professionals sanitaris introdueixen dades a les vostres històries clíniques del centre en què us atenen, mitjançant un sistema automatitzat, les dades més importants s'incorporen a un repositori de dades i es publiquen a la vostra història clínica compartida (HC3) i des d'aquell moment, són visibles a La Meva Salut perquè les pugueu consultar.

Què és la història clínica compartida a Catalunya (HC3)?

És una eina del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya on s'incorporen les dades més rellevants sobre la salut d'una persona. Els professionals sanitaris, prèvia acreditació i autorització, poden compartir i consultar la informació de l'historial clínic de les persones que atenen, des dels diferents hospitals i centres d'atenció primària. D'aquesta manera s'evita la repetició de proves o haver de demanar informes si us traslladeu de localitat.

Hi consten totes les dades d'un centre on m'han atès?

Es tracta d'un projecte al qual s'incorporen progressivament els diferents centres de la xarxa sanitària pública, però encara no està desplegat a tot el territori de Catalunya. Per això, hi ha la possibilitat que el vostre centre o algun dels centres on heu estat atesos no hi hagi introduït encara la informació.


Com puc accedir-hi?

Qui hi té accés?

La persona titular de la targeta sanitària individual, que tingui 16 anys o més i que tingui certificat digital o que hagi sol·licitat la contrasenya al seu centre d'atenció primària (CAP) o a través del formulari web: https://lamevasalut.gencat.cat/web/cps/registra-t
Els pares o mares o representants legals poden demanar tenir accés a la dels seus fills.

Què he de fer per accedir-hi?

Per accedir a La Meva Salut cal el codi d'identificació personal (CIP) de la vostra targeta sanitària individual (TSI) i un certificat digital o una contrasenya. Podeu demanar la contrasenya presencialment al vostre CAP.

L'alta s'ha de demanar des de la pàgina https://lamevasalut.gencat.cat/web/cps/registra-t o als centres d'atenció primària (CAP).

Un cop sol·liciteu l'alta, rebreu un correu electrònic amb instruccions i un enllaç a la pàgina on us heu de crear la contrasenya. Heu de seguir aquests pasos:

 • Introdüiu el codi d'usuari (el vostre DNI o document identificatiu)
 • Creeu-vos la contrasenya de 8 dígits com a mínim (ha de contenir, almenys, una lletra majúscula, una minúscula i un número). En cas que no sigui així, el sistema us avisarà que el format és incorrecte.
 • Introduïu també el codi que haureu rebut per SMS al telèfon mòbil. Té una validesa de 4 dies.

Què hi puc trobar?

Hi trobareu la informació generada per l'atenció sanitària prestada en tots els centres assistencials públics:

 • Dels centres d'atenció primària on heu estat atesos:
  • diagnòstics
  • medicaments prescrits del pla de medicació actiu
  • vacunes (immunitzacions) si estan enregistrades al centre
 • De l'atenció rebuda a hospitals (en format PDF):
  • informes d'alta d'ingrés
  • informes d'urgències
  • informes dels metges especialistes
 • De proves o intervencions que us han fet (en format PDF) les imatges mèdiques (RX, TAC, etc.) no s'han inclòs a La Meva Salut perquè és necessari disposar d'un programari específic per poder-les visualitzar):
  • informes de laboratori (resultats d'analítiques)
  • informes de diagnòstic per la imatge (radiologia)
  • informes d'altres proves que us han fet
 • També hi podeu consultar les visites i les proves programades, la llista d'espera en cas que estigueu pendents de sotmetre-us a una intervenció quirúrgica amb temps màxim d'espera garantit i el document de voluntats anticipades, si ja l'heu registrat, i informació per fer-vos donant d'òrgans.
 • La Meva Salut també disposa de diverses eines per gestionar tràmits i serveis, com per exemple demanar hora, programar visites de vacunes internacionals i el servei d'eConsulta (atenció no presencial si els professionals mèdics o d'infermeria del vostre centre ja presten aquests serveis, atès que els centres s'estan incorporant progressivament a l'eConsulta).

Puc trobar-hi els comunicats de baixa laboral?

Els comunicats de baixa laboral només els lliura el metge o metgessa durant la visita mèdica, a partir de la valoració del vostre estat de salut. És obligatori assistir a les visites mèdiques per poder continuar de baixa.

Informes clínics

Teniu a la vostra disposició i us podeu descarregar els informes que us han fet quan us han prestat atenció sanitària i el centre els ha publicat a la història clínica compartida; si en trobeu a faltar algun serà degut al fet que és anterior al 2008.

Pot ocórrer que un centre hagi començat a publicar la informació a la història clínica compartida a partir d'una determinada data i només hi hagi els informes des d'aquell moment en endavant. Si trobeu a faltar algun informe que pugueu necessitar, ho heu de comentar amb el centre assistencial que us el va fer i sol·licitar que el publiquin a la història clínica compartida, aleshores serà visible des de La Meva Salut.


Vacunes

Hi apareixen totes les vacunes?

Si el centre assistencial on us van atendre ha registrat la informació de les vacunes que us ha posat o les que teniu al vostre carnet vacunal, apareixeran a La Meva Salut; si no hi surten és perquè encara no les han enregistrat o el vostre centre encara no ha comunicat la informació a la història clínica compartida.

I, en la pantalla de vacunes, per què hi ha colors diferents? Què vol dir cada color?

Els diferents colors indiquen l'origen de la informació. El color verd indica que la informació sobre la vacuna prové de qui l'ha administrat. El blau indica que la informació prové del registre fet a partir de la vostra targeta d'immunitzacions. El color rosa indica que la informació prové del que cada persona ha dit al professional i el vermell correspon a comunicacions d'una mateixa vacunació per duplicat (enregistrades per diferents centres).


Medicació

Per què al pla de medicació hi consta un medicament i a la farmàcia me n'han donat un altre?

El farmacèutic o farmacèutica pot canviar un medicament del pla de medicació que us han prescrit perquè el medicament que us ha donat té el mateix principi actiu. El que és important del medicament és el principi actiu. El nom comercial d'un medicament pot variar segons el laboratori que l'hagi fabricat però el principi actiu és el mateix.


Llistes d'espera

Puc saber quan m'operaran?

Podeu conèixer la mitjana de temps d'espera per al seu tipus d'intervenció quirúrgica en el centre que us l'han de fer, però no hi ha informació personalitzada sobre la intervenció en concret. També podeu trobar-hi una data de la intervenció, en cas que el centre l'hagi notificada, i el termini màxim d'espera garantit, segons la normativa vigent.

Hi apareixen totes les intervencions quirúrgiques?

Hi ha totes les intervencions quirúrgiques llevat de les cardíaques i oncològiques. A banda d'això, si s'ha traslladat a un altre centre, pot ser que la intervenció no es mostri si el centre d'origen ha fet la comunicació de baixa i el nou centre encara no n'ha fet la inclusió al registre de la llista d'espera.


Tràmits

Què és l'eConsulta?

L'eConsulta és una eina de consulta interactiva entre el ciutadà i professional de salut que complementa l'atenció presencial. Us permet enviar consultes en qualsevol moment del dia i des de qualsevol dispositiu, amb la possibilitat d'fegir-hi fitxers annexos, com ara imatges. El professional us respondrà en un termini màxim de 48 hores en dies laborables i rebreu una notificació per correu electrònic quan ho faci.

Com hi puc accedir?

Per accedir a l'eConsulta cal que ho sol·liciteu al vostre professional mèdic o d'infermeria d'atenció primària, ja que és necessari que us donin d'alta d'aquest servei. Aquest servei està en fase de desplegament als centres del territori català. Quan el vostre equip d'atenció primària tingui el servei disponible, els professionals us ho comunicaran en una de les visites presencials que feu al vostre centre sanitari.

Puc utilitzar aquest servei en cas d'urgència?

En no ser un servei en línia, no està previst per a consultes urgents o que requereixin d'una resposta immediata. Per a aquest tipus de consultes podeu trucar al 061/Salut Respon o adreçar-vos directament al CAP, a un Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) o a un servei d'urgències hospitalàries.

Els serveis i tràmits disponibles són els mateixos per a tothom?

Els serveis i tràmits disponibles varien segons el proveïdor sanitari (hospitals, centres d'atenció primària, etc.) que us correspon en funció del lloc on residiu, tot i que el CatSalut vetlla per l'equitat en els serveis i, a la llarga, independentment del centre que us pertoqui, tindreu els mateixos serveis bàsics a La Meva Salut.

Quins informes i certificats puc demanar a través de La Meva Salut?

A través de l'eConsulta, servei que trobareu a la secció Tràmits i Serveis, es poden demanar els segments informes i certificats:

 • Informe de salut.
 • Certificat d'assistència.
 • Informe de baixa laboral.
 • Renovació del pla de medicació.
 • Informe per a la prestació ortoprotètica (PAO).
 • Sol·licitud de transport sanitari no urgent.
 • Informe de dependència energètica.
 • Informe de reconeixement de la situació de dependència i altres informes necessaris pel dret a una prestació pública.
 • Certificat de situació d'alta al Registre de persones assegurades.

Comparteix:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta