Amb la seguretat, no patinis!


Què és un vehicle de mobilitat personal?

 • És un vehicle d’una o més rodes dotat d’una única plaça i, per tant, no s'hi pot portar cap acompanyant, ni adult ni menor.
 • Està propulsat per motors elèctrics que poden arribar a una velocitat entre 6 i 25 km/h.
 • Només els poden portar els majors de 16 anys.
 • L'ús del casc és obligatori (des del 21 de març de 2021).
 • L'assegurança de responsabilitat civil és recomanable. Només és obligatòria si s'utilitza per a una activitat econòmica.

Per on poden circular?

 • Per la calçada o carrils bici.
 • És prohibit circular per les voreres o per zones de vianants.
 • No es pot circular per travesseres, vies interurbanes, autopistes ni autovies.

És prohibit...

 • Circular de nit sense llums ni peces de roba reflectants. Sanció: 200€. Art. 3.1 RGC.
 • Superar els 25 km/h. Sanció: 200€. Art. 7 RGV
 • No portar posat el casc o fer-ho sense lligar Sanció: 200€. Art. 118.1 RGC
 • Conduir sota l'efecte de l'alcohol o les drogues. Taxa zero en els menors d’edat. Sanció: 1.000€. Art. 14.1 RDL 6/2015
 • Portar un altre passatger. Sanció: 80 €. Art 9.1 RGC
 • Conduir amb auriculars amb reproducció o connexió a so. Sanció: 200€. Art. 18.2 RGC
 • Lligar els vehicles al mobiliari urbà o estacionar-los molestant el pas. Sanció: 100€. Ordenança Municipal.
 • Circular pels espais no permesos. Sanció: 80€. Art. 121.4 RGC
 • Manipular el telèfon mòbil en la conducció. Sanció: 200€. Art. 18.2 RGC
 • Conduir vehicles amb la velocitat o l'estructura manipulada. Sanció: 500€. Art. 7.3 RGV
 • No portar timbre. Sanció: 80€. Art 22.1 RGV

Els pares o tutors, respondran de les infraccions comeses pels menors d’edat.


Material de la campanya

Comparteix:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta