Durant el confinament, si no hi ha cap positiu per COVID-19 a casa, hem de continuar separant els residus i reciclant. Les mascaretes, guants i altres productes similars cal llençar-los al contenidor de rebuig. Quan surtis a llençar la brossa porta guants i després renta’t molt bé les mans.

Si hi ha un positiu per COVID-19 a casa, tot canvia.

Primer pas

Els residus generats pel malalt cal dipositar-los en una bossa 1 i en un cubell d'escombraries específic a l'habitació (preferiblement amb tapa i pedal d'obertura, sense fer cap separació per al reciclatge).

Segon pas

La bossa 1 s'ha de tancar adequadament i introduir-la en una bossa 2 abans de sortir de l'habitació. La persona cuidadora haurà de dipositar els guants i mascareta utilitzats i tancar la bossa adequadament.

Tercer pas

Cal introduir la bossa 2 en una bossa 3 i també es tancarà adequadament. La bossa 3 es dipositarà al contenidor de fracció resta, estant totalment prohibit dipositar-la en els contenidors de recollida selectiva (orgànica, envasos lleugers, paper i cartró, envasos o vidre) o el seu abandonament en l'entorn.

Un cop acabat el procés, cal realitzar una completa higiene de mans amb aigua i sabó almenys de 60 segons.

Comparteix:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta