Un cop finalitzat el termini de presentació de propostes dels Pressupostos Participatius, en el qual se’n van recollir 198, la comissió tècnica ha estudiat totes les propostes rebudes per tal de comprovar si complien les bases establertes. De totes les propostes, se n’han admès 72 -que compleixen els requisits- i passen a la següent fase, consistent en reunions amb veïns i veïnes de diferents barris del municipi per tal de debatre i establir quines d’aquestes propostes són prioritàries.

Les reunions s’han convocat per la setmana vinent: dilluns 4 de novembre a les 6 de la tarda a la zona Centre, on hi ha un total de 36 propostes; dimarts 5 de novembre al barri El Francaset i Mas Roig, on s’han recollit 10 i 1 propostes respectivament; i dimecres 6 de novembre es faran dues sessions: una per a la zona Eixample i La Martorella, on s’han recollit 12 i 3 propostes, respectivament, i l’altra que aglutina La Barquera, amb 3 propostes; el Roc de Sant Gaietà, amb 2 propostes; Costa Daurada, amb 1 proposta; Berà, amb 2 propostes; Berà Mar, amb 2 propostes.

En les reunions, el principal criteri que se seguirà serà que es puguin prioritzar aquelles propostes de caire general per millorar el municipi, i se’n farà un rànquing. A partir d’aquesta classificació, que s’esdevindrà de les diferents sessions, es decidirà quines s’escolliran per a la segona validació.

A més de les anomenades generals, en cada sessió es prioritzaran també les del barri en qüestió, procurant que la selecció final contempli com a mínim una proposta de cada barri.

Un cop finalitzades les sessions, s’analitzaran els resultats per tal que els tècnics en facin la validació de totes les propostes prioritzades i en calculin el cost aproximat de cadascuna d’elles. L’Ajuntament preveu per als Pressupostos Participatius de 2020 una partida estimada de 128.000 euros.

Comparteix:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta