Els pous municipals estan al límit. Produeixen una mitjana de 3.688 metres cúbics diaris i actualment el consum se situa entorn als 3.500 metres cúbics dia.
L’Ajuntament demana a les famílies que continuïn estalviant aigua a les seves llars abans no empitjori més la situació.

Tot i les pluges de les darreres setmanes els aqüífers que proveeixen els pous de Roda de Berà continuen al límit, amb els nivells més baixos de la seva història.

El nostre model d’ús de l’aigua fa que se’n generi una demanda molt per sobre de la que ens podem permetre, i d’aquella que en poden produir els pous d’aigua municipals. Actualment, de mitjana, els pous produeixen 3.688 metres cúbics diaris, una xifra a la qual es pot arribar gràcies a la injecció de 600 metres cúbics diaris d’aigua de l’Ebre que fa l’Ajuntament a través d’una interconnexió existent amb el dipòsit del Francaset, amb els quals s’abasteix el barri de Berà Mar. “Aquesta situació s’allarga des de que el pou de Berà Mar va deixar de produir aigua potable, ara fa uns mesos. Sense aquesta injecció no podríem garantir les demandes de la població de la zona nord del municipi, ja que actualment la mitjana de consum diari se situa entorn als 3.500 metres cúbics. El diferencial és mínim, per això és tan necessari que estalviem fins a la darrera gota”, explica l’alcalde Pere Virgili, qui es mostra preocupat per la situació.

D’acord amb el semàfor de la sequera de la Generalitat de Catalunya per definir els cinc escenaris diferents segons les reserves d’aigua, a Roda de Berà ens trobem actualment en situació d’alerta, al color groc, a la zona nord. Els barris costaners, els quals beuen aigua de l’Ebre, estarien en prealerta. “Tot i això, les restriccions són les mateixes a tot el municipi, per coherència i solidaritat”, diu l’alcalde.

Dins d’aquesta alerta per sequera, seguint el Pla de Sequera aprovat per la Generalitat de Catalunya per a gestionar els episodis d’escassetat d’aigua, l’Ajuntament continua amb les mateixes restriccions d’aigua que l’estiu passat, les quals es preveu que puguin arribar a ser més crítiques amb l’increment poblacional que es viu durant l’estiu, quan les demandes hídriques augmenten.

És per això que l’Ajuntament continua demanant a la ciutadania un ús molt més responsable de l’aigua, estalviant al màxim possible. Les restriccions d’aigua en els usos urbans que hi ha vigents són les següents:

Piscines

Es prohibeix l’ompliment de piscines privades. És a dir, les famílies que durant l’hivern les hagin buidat no les poden reomplir. Només es permet l’ompliment parcial de les piscines que comptin amb un sistema de recirculació, per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació; i el primer ompliment de les piscines de nova construcció.

Decisió de no instal·lar dutxes a les platges

L’Ajuntament continua amb la seva decisió i un estiu més no instal·larà les dutxes ni els rentapeus a les platges. Per la greu situació de sequera, per assolir un estalvi real d’aigua, i en coherència amb les decisions preses per la Taula de municipis per un litoral sostenible, formada pels setze municipis costaners entre Sitges i l’Hospitalet de l’Infant. No es pot malbaratar ni una gota d’aigua.

Reg públic i privat

L’Ajuntament manté tancats tots els regs de les zones verdes del municipi.

El reg dels jardins particulars es pot fer només dos dies a la setmana, com a màxim, amb l’aigua mínima indispensable. Ha de fer-se en l’horari de menor insolació (de 20h a 8h). S’estableix una pauta d’alternança, els habitatges amb numeració parella o sense numeració poden regar els dimecres i els dissabtes, i els que tinguin numeració senar els dijous i els diumenges.

Fonts

Totes les fonts del municipi, tant les ornamentals com les de consum d’aigua de boca romandran tancades fins que la situació de sequera millori.

Neteja de vehicles

Es prohibeix la neteja de vehicles a la via pública. Aquesta prohibició està també contemplada a l’ordenança de civisme i convivència ciutadana de Roda de Berà i fer-ho pot comportar sancions.

En aquest cas, l’ús de l’aigua queda limitat a la neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que comptin amb sistemes de recirculació de l’aigua.

Neteja de carrers i mobiliari urbà

Els serveis municipals realitzen la neteja de la via pública amb aigua no potable extreta de pous no potables, com ara el del carrer Olot.

Es prohibeix a la ciutadania la neteja de carrers, paviments, façanes o similars utilitzant mànegues d’aigua. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja. També es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.

Comparteix:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta