Aquí trobareu tota la documentació necessària per efectuar la vostra sol·licitud.

Anunci de la convocatòria 2023.

Extracte de la convocatòria registrada a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Annex I: Sol·licitud de la subvenció.

Annex II: Memòria i pla d’acció.

Annex III: Certificat de la composició de la Junta de l’acord de sol·licitud de subvenció i d’autorització dels sol·licitants.

Annex IV: Declaració d’altres subvencions.

Annex V: Domiciliació bancària.

Annex VI: Compte justificatiu.

Declaració de no disposició d’assegurances.

Acceptació de la subvenció.

Termini de presentació de sol·licituds: fins al 8 de setembre (inclòs).   

 

Comparteix:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta