Aquí trobareu tota la documentació necessària per efectuar la vostra sol·licitud.

Anunci de la convocatòria 2023 a la BDNS.

Bases de la convocatòria.

 

Annex I: Sol·licitud de la subvenció. (PDF)

Annex I: Sol·licitud de la subvenció. (DOCX)

 

Annex II: Descripció de l'activitat empresarial. (PDF)

Annex II: Descripció de l'activitat empresarial. (DOCX)

 

Annex III: Rel·lació de despeses. (PDF)

Annex III: Rel·lació de despeses. (DOCX)

 

Annex IV: Declaració d’altres subvencions. (PDF)

Annex IV: Declaració d’altres subvencions. (DOCX)

 

Annex V: Domiciliació bancària. (PDF)

Annex V: Domiciliació bancària. (DOCX)

 

Annex VI: Declaració responsable sobre el compliment dels requisits. (PDF)

Annex VI: Declaració responsable sobre el compliment dels requisits. (DOCX)

 

Annex VI: Declaració responsable en rel·lació al personal. (PDF)

Annex VI: Declaració responsable en rel·lació al personal. (DOCX)

 

Annex VIII: Autortització per accedir a dades del Servei Català d'Ocupació. (PDF)

Annex VIII: Autortització per accedir a dades del Servei Català d'Ocupació. (DOCX)

Termini de presentació de sol·licituds: fins al 19 d'octubre.

Comparteix:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta