Anunci de la convocatòria al BOPT.

Anunci publicat al BOPT.

Annex I. Model de sol·licitud.

Annex II. Model normalitzat d’acreditació de la despesa realitzada.

Annex III. Certificat bancari.

Presentació de sol·licituds: del 18 d’abril fins al 16 de maig de 2023.

Comparteix:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta