Contenidor de piles

L’any 1992 a Catalunya es va iniciar la recollida selectiva de piles a través dels establiments comercials amb el lema Apila el mercuri. Actualment, hi ha més de 16.000 punt de recollida de piles a Catalunya.

A Roda, aquest tipus de recollida es realitza a totes les zones urbanes del municipi, mitjançant els contenidors que facilita l’Agència Catalana de Residus de Catalunya, ens que també gestiona la seva recollida a través d’una empresa concessionària.

Una vegada plens es buiden per part de la brigada municipal a uns altres contenidors de major capacitat ubicats en el magatzem municipal i un cop plens es fan buidar per l’empresa concessionària. Les piles es fan servir en transistors, joguines, llanternes, rellotges, calculadores...

Les piles contenen alguns metalls pesants com el mercuri, el cadmi o el plom, que són potencialment perillosos per a la salut i el medi ambient. Per això, les piles es consideren residus especials i estan subjectes a una recollida i tractament específics.

Després de la seva recollida selectiva les piles es classifiquen en:

  • Piles botó: Són piles que es caracteritzen per tenir una dimensió reduïda i generalment forma de botó. S’utilitzen en aparells petits i com a exemple cal citar les piles de mercuri i de liti. Malgrat la seva mida, són les més contaminants ja que contenen una major quantitat de metalls pesats.
  • Piles grans: Aquestes piles que es caracteritzen per les seves dimensions més grans i la seva utilització en aparells més voluminosos. Les més comuns són les piles bastó i les piles de petaca (ex: piles salines, les piles alcalines...). Contenen menys metalls pesants però se’n produeixen moltes més.

Les piles són sotmeses a un procés mecànic amb diferents etapes de trituració sota condicions de refrigeració amb nitrogen per aconseguir separar els elements fèrrics, no fèrrics, plàstic i paper del pols de piles. El pols de piles passa pel procés hidrometal·lúrgic per recuperar els diferents metalls que hi conté.

Comparteix:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta