Gener

Moció presentada pel grup municipal del PSC-CP, sobre el símbol oficial de l'estat al balcó de l'Ajuntament de Roda de Berà.

Moció presentada pel grup municipal PSC-CP, sobre possibles inversions a Roda de Berà per part de la promotora "Urban Tree".


Març

Moció presentada pel grup municipal Populars per Roda, per sol·licitar al Govern d'Espanya a reconèixer la capacitat de gestió de les EELL i a augmentar el percentatge dels fons europeus de recuperació assignats als ajuntaments.

Moció presentada pel grup municipal Populars per Roda, de rebuig i condemna del actes de violència la carrer.

Moció presentada pel grup municipal PSC-CP, amb motiu del dia internacional del dret de les dones

Moció conjunta presentada pels grups municipal de TRIA i JuntsX Roda, per poder donar l'opció a les famílies a escollir la jornada escolar als centres educatius d'infantil i primària de Roda de Berà.


Abril

Moció conjunta, per aprovar la prohibició de l'ús del Glifosat i el canvi de pesticides i herbicides per tècniques respectuoses amb el medi ambient.


Maig

Moció presentada pel grup municipal Populars per Roda per sol.licitar que Roda de Berà formi part de la xarxa de monitorització de la presència del SARS-CoV-2 en aigües residuals.

Moció presentada pel grup municipal Populars per Roda, per sol·Licitar el 1,5% cultural pel projecte de Cal Guivernau.


Juny

Moció, presentada pel grup municipals ERC-AM ,per adherir el nostre ajuntament a la xarxa MAI MÉS de prevenció i divulgació contra el feixisme.

Moció, presentada pels grups municipals ERC-AM i C's, per a la redacció i posterior implementació d'un protocol d'actuació davant violències sexuals en espais festius.

Moció presentada pel grup municipal de C's "Contra los nuevos peajes en las autovias y autopistas del estado tras su liberalización"


Juliol

Moció, presentada pel grup municipal Populars per Roda, per instar al Govern d'Espanya a baixar el preu de la llum actuant sobre determinats impostos i costos regulatoris.

Moció, presentada pel grup municipal JuntsXRoda, per l'ampliació del servei per a persones amb mobilitat reduïda a les platges de Roda de Berà.


Octubre

Moció d'adhesió, dels grups municipals de l'Ajuntament de Roda de Berà, al Manifest de municipis afectats pel projecte de construcció de proteccions acústiques resultant dels Plans d'Acció contra el soroll Fase I i II. Àrea núm. 3, zona est BCN i TGN.


Novembre

Moció dels grups municipals de l'Ajuntament de Roda de Berà per a l'atorgament de la Creu de Sant Jordi als Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil, que amb motiu de la pandèmia del COVID19 han estat prestant serveis a la ciutadania.


Desembre

Moció conjunta dels grups polítics en suport a l'illa de La Palma.

Comparteix:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta