Amb la seguretat, no patinis!


Què és un vehicle de mobilitat personal?

 • És un vehicle d’una o més rodes dotat d’una única plaça i, per tant, no s'hi pot portar cap acompanyant, ni adult ni menor.
 • Està propulsat per motors elèctrics que poden arribar a una velocitat entre 6 i 25 km/h.
 • Només els poden portar els majors de 16 anys.
 • L'ús del casc és obligatori (des del 21 de març de 2021).
 • L'assegurança de responsabilitat civil és recomanable. Només és obligatòria si s'utilitza per a una activitat econòmica.

Per on poden circular?

 • Per la calçada o carrils bici.
 • És prohibit circular per les voreres o per zones de vianants.
 • No es pot circular per travesseres, vies interurbanes, autopistes ni autovies.

És prohibit...

 • Circular de nit sense llums ni peces de roba reflectants. Sanció: 200€. Art. 3.1 RGC.
 • Superar els 25 km/h. Sanció: 200€. Art. 7 RGV
 • No portar posat el casc o fer-ho sense lligar Sanció: 200€. Art. 118.1 RGC
 • Conduir sota l'efecte de l'alcohol o les drogues. Taxa zero en els menors d’edat. Sanció: 1.000€. Art. 14.1 RDL 6/2015
 • Portar un altre passatger. Sanció: 80 €. Art 9.1 RGC
 • Conduir amb auriculars amb reproducció o connexió a so. Sanció: 200€. Art. 18.2 RGC
 • Lligar els vehicles al mobiliari urbà o estacionar-los molestant el pas. Sanció: 100€. Ordenança Municipal.
 • Circular pels espais no permesos. Sanció: 80€. Art. 121.4 RGC
 • Manipular el telèfon mòbil en la conducció. Sanció: 200€. Art. 18.2 RGC
 • Conduir vehicles amb la velocitat o l'estructura manipulada. Sanció: 500€. Art. 7.3 RGV
 • No portar timbre. Sanció: 80€. Art 22.1 RGV

Els pares o tutors, respondran de les infraccions comeses pels menors d’edat.


Material de la campanya

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta