El morrut de les palmeres

La plaga de l’escarabat morrut de les palmeres a Catalunya està afectant bàsicament les palmeres canàries (Phoenix canariensis), les quals, si no s’adopten mesures de control, moren als pocs mesos de ser atacades. També pot afectar altres espècies de palmeres, especialment les del gènere Phoenix.

Els primers símptomes de la presència de la plaga són la caiguda de les fulles i la presència de capolls al punt d’inserció de les fulles. En poques setmanes, la totalitat de la corona es veu afectada, originant la mort de la palmera.

D’acord amb la normativa vigent, la persona propietària de palmeres afectades ha de prendre les següents mesures per evitar la propagació de la plaga:

  1. Detecció precoç: Cal fer una vigilància periòdica de les seves palmeres, especialment les canàries.
  2. Mesures preventives: La poda de palmeres o qualsevol activitat que pugui causar ferides a la part viva de les palmeres només es farà entre els mesos de desembre a febrer.
  3. Tractaments fitosanitaris preventius: És recomanable fer tractaments fitosanitaris preventius de forma periòdica a les palmeres canàries per tal que no siguin atacades per l’escarabat. És fonamental dipositar el producte a la part interna de la base de les fulles, i molt especialment a l’ull.
  4. Si es detecten palmeres afectades i es vol intentar salvar-les, cal: Aplicar de forma immediata tractaments insecticides de xoc o sanejar o eliminar al màxim la part afectada i posteriorment tractar.
  5. Si es detecten palmeres afectades i no es vol intentar salvar-les o no es pot perquè ja estan massa afectades, cal: Extreure i destruir totes les parts afectades de la palmera, mitjançant trituració i dipositar-les als punts oficialment establerts (resta prohibit deixar restes de palmeres afectades a la via pública) o realitzar tractaments de xoc per tal d’eliminar la plaga.

Per més informació podeu dirigir-vos al departament de medi ambient de l’ajuntament o al web www.gencat.cat/agricultura , en l’apartat “Sanitat Vegetal”, on trobareu àmplia informació sobre les mesures de prevenció i lluita contra aquesta plaga.

Descarrega el fulletó sobre la prevenció i lluita contra el morrut de les palmeres

Comparteix:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta