Com funciona el Passaport verd?

A les ordenances de 2021 es contempla una bonificació en la taxa anual de la recollida d’escombraries per l’ús de la Deixalleria de Roda de Berà.

Passaport verd

Les famílies que facin entre 5 i 10 aportacions l’any, de més de 5 quilos de residus cadascuna, obtindran un 5% de bonificació en la taxa de 2022.

Aquells que facin més de 10 aportacions, n’obtindran un 10% de bonificació en el seu rebut anual de 2022.

Amb cada viatge a la Deixalleria t’estamparan un segell a la casella corresponent.

Si has aconseguit 5 segells o més, entre l’1 de novembre i el 15 de desembre, hauràs de presentar el teu Passaport verd a l’Ajuntament per tramitar la bonificació per a l’any 2022.

Només es tindran en compte les aportacions de residus que no disposin de contenidors de recollida selectiva a la via pública.


Quins residus puc portar per assolir la bonificació?

 • Voluminosos com mobles, electrodomèstics, andròmines o matalassos
 • Aparells informàtics
 • Bateries
 • Piles
 • Termòmetres
 • Radiografies
 • Pneumàtics (sense llantes o amb les llantes separades)
 • Fluorescents
 • Fustes
 • Runes
 • Restes voluminoses de poda
 • Pintures amb dissolvents
 • Dissolvents
 • Ceres i betums
 • Tòners
 • Envasos de fitosanitaris
 • Càpsules de cafè
 • Joguines velles
Amb cada viatge a la Deixalleria t’estamparan un segell a la casella corresponent.
Si has aconseguit 5 segells o més, entre l’1 de novembre i el 15 de desembre, hauràs de presentar el teu Passaport verd a l’Ajuntament per tramitar la bonificació per a l’any 2022.
*Cada aportació de residus no serà divisible i només podrà ser assignada a un habitatge.
* No es consideraran com a aportacions diferents aquelles que s’hagin realitzat en un mateix dia.

On estem?
Deixalleria supramunicipal de Roda de Berà
Camí de l’Avenar, s/n
Tel. 637 262 604


Horari
Dimarts, dimecres, dijous i divendres: de 9:00 a 13:00h i de 15:00 a 18:00h.
Dissabtes: de 10:00 a 13:00h i de 15:00 a 18:00h.
Diumenges: de 9:00 a 15:00h.
Dilluns: tancat.


Comparteix:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta