Objecte

L’ús turístic dels habitatges està sotmès a comunicació prèvia d’inici d’activitat.

En virtut de la competència exclusiva de la Generalitat en matèria d’habitatge, turisme i consum, la Generalitat va dictar el decret 159/2012, de 20 de novembre, de regulació dels establiments d’allotjament turístic i habitatges d’ús turístic.

Els habitatges d’ús turístic són habitatges l’ús dels quals és cedit en la seva totalitat a tercers en condicions d’immediata disponibilitat per a una estada de temporada, en règim de lloguer o sota qualsevol altra forma que impliqui contraprestació econòmica. Els llogaters, però, no poden convertir l’habitatge en llur domicili principal ni secundari.

Els habitatges d’ús turístic se cedeixen unitàriament, en la seva totalitat. No se’n permet la cessió de forma segregada. Als efectes d’aquest Decret es considera estada de temporada tota ocupació de l’habitatge per un període de temps continu igual o inferior a 31 dies, i es considera cessió reiterada quan l’habitatge es cedeix dues o més vegades dins el període d’un any.

El propietari o propietària de l’habitatge, o la persona gestora en qui delegui, ha de facilitar a usuaris, veïns i administracions competents un telèfon de contacte, propi o d’una tercera persona que pugui atendre de manera immediata comunicacions relatives a l’activitat d’habitatge d’ús turístic.

La persona titular de la propietat o, si s’escau, la persona intermediària, ha de garantir un servei d’assistència i manteniment de l’habitatge.

Tots els habitatges d’ús turístic han de disposar de fulls oficials de reclamació/denúncia de l’òrgan competent en matèria de consum de la Generalitat.

Els ajuntaments han de trametre a la Generalitat les altes d’habitatges d’ús turístic existents en el seu terme, així com les baixes produïdes.

El títol serà vigent durant la vigència de la cèdula d’habitabilitat.

És obligatòria la regularització d’aquest tipus d’allotjament. Això ha de permetre elaborar un registre dels habitatges d’ús turístic (HUT), que serveixi de reconeixement com a activitat lícita, amb la intenció de millorar la qualitat i eliminar les males pràctiques i les situacions irregulars d’aquesta cada cop més important oferta turística en el nostre país. De la mateixa manera, aquesta regularització ha de permetre la correcta aplicació de les taxes turístiques corresponents.

 
 

Qui ho pot demanar?

  • La persona física o jurídica propietària o titular d’un dret reial que comporti el dret de gaudi d’un habitatge que no sigui la seva residència habitual.
  • Un intermediari, representant autoritzat.
 
 

Presentació

Durant tot l’any.

Des del 30 de juny de 2021 la tramitació de l'habilitació dels habitatges d'ús turístic estarà disponible a través del Canal Empresa. Els titulars hauran de fer l'enviament del formulari amb les dades des d'aquest portal i únicament per via telemàtica.

Canal Empresa.

 
 

Cost del tràmit en aquesta Corporació

Segons ordenança fiscal vigent.

 
 

Règim de recursos

Els actes administratius en els que es dona l’assabentat als escrits de comunicació per a habitatges d’ús turístics posen fi al procediment administratiu. És d’aplicació el règim ordinari de recursos establert per la llei 30/1992, de 28 de novembre, reguladora del règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú.

 
 

Llistat d'Habitatges d’Ús Turístic

Consulta aquí la llista actualitzada dels habitatges d’ús turístic registrats a Roda de Berà:
Guia oficial d'establiments turístics

 
Ordenança municipal

Ordenança reguladora dels habitatges d’ús turístic de Roda de Berà.

 

Més informació

Departament d'Urbanisme  
C. Joan Carles I, 15
Tel. 977 65 70 09 
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Comparteix:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta