Des de fa uns anys l’Ajuntament ha assumit com un dels seus serveis a la ciutadania la possibilitat de celebrar cerimònies civils, col·laborant mitjançant la presència de les autoritats locals o, simplement, permetent la disponibilitat d’espais adequats per al seu desenvolupament.

 
 

Tramitació

Les sol·licituds per a la celebració del matrimoni civil es presentaran al Registre d’Entrada de l’Ajuntament.

La competència per a la tramitació de l’expedient previ està atribuïda al jutge encarregat del Registre Civil. Els futurs contraents hauran de manifestar durant la tramitació i davant aquell la seva voluntat per tal que l’autorització del matrimoni es dugui a terme per part de l’òrgan municipal corresponent de l’Ajuntament de Roda de Berà.


Celebració

Els llocs de celebració que l’Ajuntament posa a disposició dels ciutadans són:

  • Sala de plens, ubicada en la planta primera de la casa Consistorial, amb un aforament de fins a 45 persones. Els casaments podran tenir lloc de dilluns a divendres en horari de 10 a 13 hores.
  • Sala d’actes del centre civil de la Roca Foradada, ubicada al Roc de Sant Gaietà, amb un aforament de fins a 100 persones.

Els casaments podran tenir lloc els divendres, dissabtes i diumenges en les següents dates i hores:

  • En el període comprés entre el 23 de març i el 30 de juny, ambdós inclosos, i del 24 de setembre al 4 de novembre, en horari de 10 a 13 hores i de 17 a 19 hores.
  • En el període comprés entre l’1 de juliol i el 23 de març, ambdós inclosos, en horari de 10 a 13 hores i de 17 a 20 hores.
  • En el període comprés entre el 5 de novembre i el 22 de març, ambdós inclosos, en horari de 10 a 13 hores.

La durada de la cerimònia serà d’un màxim de 30 minuts, transcorreguts els quals els assistents procediran al desallotjament de la dependència municipal habilitada a aquest efecte.


Documentació que cal aportar

  • Fotocòpia del DNI o passaport de la parella.
  • Fotocòpia del DNI o passaport dels testimonis. Els testimonis han de ser, com a mínim, dues persones majors d’edat.

Pagament de la taxa

El cost de la celebració del matrimoni al Centre Cívic La Roca Foradada i a la sala de sessions del Consistori ve regulat per les taxes municipals corresponents aprovades cada any.


Prestació de fiança

Serà necessari dipositar una fiança per import de 200 euros, en garantia del correcte ús de les instal·lacions municipals. No serà exigida quan la celebració tingui lloc a la sala de plens municipal.


Observacions

La decoració addicional i els professionals fotògrafs seran contractats pels contraents i la despesa serà al seu càrrec. Quan els contraents desitgin ornamentar la dependència municipal hauran de comunicar-ho amb antelació suficient, respectant sempre l’harmonia i les característiques del lloc.


Més informació:

Reglament Regulador dels Matrimonis Civils

Sol·licitud per a la Celebració de Matrimoni Civil

Comparteix:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta