Què és un Punt Lila i Multicolor?

És un espai de seguretat per a la prevenció de l’assetjament, l’abús i les agressions sexuals, masclistes i LGTBI-fòbiques als espais públics. També és un espai d’assessorament i actuació en cas que durant un esdeveniment es produeixi algun d’aquests fets.

És un punt segur al qual acudir en cas que una persona se senti vulnerable, un espai de referència. És important que la festa sigui un espai per gaudir, compartir i promocionar el respecte i, d'aquesta manera, les persones assistents poden participar també com a agents actius de detecció i sensibilització.

En moltes ocasions, el simple fet de la presència d'un Punt Lila i Multicolor en l'espai serveix com a element dissuasiu d'agressions sexistes, per raó de gènere o orientació sexual.


Les violències sexuals

Les violències sexuals són un fenomen estructural, resultat d’una societat patriarcal. Les diferents administracions públiques som responsables de la protecció i la garantia dels drets fonamentals de la ciutadania, també als espais públics. És necessari identificar les competències que té l’Administració local en la prevenció i intervenció en les situacions de violències sexuals que tinguin lloc als espais públics, més enllà de l’òbvia col·laboració institucional amb les forces de seguretat en la persecució del delicte.


Funcions del Punt Lila i Multicolor

  • Informació sobre prevenció i eines per l'actuació davant d'una agressió masclista
  • Acompanyament en cas d'agressió sexual
  • Registre d'assetjaments, abusos i agressions masclistes
  • Espai reservat i íntim per a víctimes
  • Derivació i/o acollida o acompanyament
  • Compliment del protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d'oci de la Generalitat de Catalunya.

Informes de les intervencions

14 d’agost de 2022 – Empalmada de la Festa Major (arxiu .pdf)

7 i 8 d’octubre de 2022 – Festa Major Petita (arxiu .pdf)

Comparteix:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta