En el Registre de Planejament Urbanístic de la Generalitat de Catalunya (RPUC) es poden consultar els instruments de planejament general i derivat vigents de tots els municipis de Catalunya. Podeu accedir-hi a través de l'enllaç següent:

Registre de planejament urbanístic de Catalunya

Per tant, per conèixer el planejament de Roda de Berà, les seves normes urbanístiques, els plànols d'ordenació, les dates d'aprovació i de publicació, només cal que indiqueu en els camps habilitats a l'efecte el nom de la comarca (Tarragonès) i el nom del municipi. Si teniu coneixement del nom del planejament que voleu consultar, el podeu buscar també omplint el camp de l'esquerra.

Trama Urbana Consolidada de Roda de Berà

Trama Urbana Consolidada de Roda de Berà

Pla especial de protecció del casc antic

Mapa de Capacitat Acústica

Els mapes de capacitat acústica estableixen la zonificació acústica del territori i els valors límit d'immissió d'acord amb les zones de sensibilitat acústica, és a dir, fixen els objectius de qualitat acústica del territori per a cada zona, per a tres períodes temporals diferenciats: dia, vespre i nit, on també s’incorporen els usos del sòl.

Mapa de Capacitat Acústica

Mapa de Capacitat Acústica pel Ministeri de Foment

Memòria

Presentació

Comparteix:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta