Anunci de l'aprovació inicial de les bases reguladores

Aprovació definitiva de les Bases reguladores al BOPT

Anunci de l'aprovació definitiva modificació bases reguladores

Extracte de la convocatòria de 2023 registrada a la Base de Dades Nacional de Subvencions

Annex 1

Annex 2

Annex 3

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 16 d'agost de 2023. 

Comparteix:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta