Roda de Berà compta amb dues línies (verda i blava) de servei de transport escolar:

Consulta aquí l'itinerari: Plànol línies blava i verda

Consulta aquí l'horari de la línia blava

Consulta aquí l'horari de la línia verda


Preinscripció

Del 25 al 28 de juny tindrà lloc la preinscripció al transport escolar per al curs 2024-25.

Normativa d'inscripció

Tots els estudiants que vulguin fer ús del servei de transport escolar municipal hauran de tramitar la preinscripció a l’Ajuntament de Roda de Berà, per tal de poder coordinar el servei en funció de la demanda de places. Aquest tràmit no garanteix l’assignació de plaça.

Model 1: Sol·licitud de preinscripció al transport escolar.


Publicació de la llista d'admesos

El dia 1 de juliol es podrà consultar la llista d’admesos en aquesta pàgina, al centre escolar o al mateix Ajuntament.


Inscripció

Del 2 al 5 de juliol, aquells usuaris que apareguin a la llista d'admesos, podran realitzar la inscripció. Documentació necessària per realitzar la inscripció i pagament:

Model 2: Inscripció al transport escolar

Realitzar el pagament de 10 €, mitjançant codi de barres a La Caixa. S’ha de fer constar com a concepte el nom de l’alumne admès. Es lliurarà a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Roda de Berà.

Un cop tramitada la inscripció, els alumnes admesos podran fer ús del servei de transport escolar amb monitor amb normalitat a partir del setembre.


Criteris de prioritat per les places de transport escolar
  1. Empadronament: Els alumnes han d'estar empadronats a Roda de Berà. Només s’hi podran acollir els alumnes no empadronats al municipi si hi hagués places disponibles.
  2. Distància fins el centre: Els alumnes tindran preferència segons la llunyania de la residència de l’empadronament fins al centre escolar.
  3. Llista d’espera: En el supòsit que els alumnes inscrits sigui superior al número de places establertes, es crearà una llista d’espera.

Inici del transport escolar

El primer dia de curs escolar, cada alumne haurà d’adquirir la targeta del transport per identificar-se.

Aquesta targeta és personalitzada i obligatòria durant l’ús efectiu del transport escolar. Té un cost de 2,5 € que es pagaran al conductor de l’autobús i aquest la lliurarà activada pel mes de setembre, i que s’haurà d’activar successivament cada mes quan es faci efectiu el pagament mensual.

La pèrdua, mala conservació o robatori de la targeta comportarà un càrrec de 5 € que s’hauran d’abonar amb el procediment esmentat.

En el cas de pèrdua, un cop demanada la targeta al servei de transport, s’haurà de fer el pagament encara que s’hagi trobat a posteriori.


Inscripció un cop iniciat el curs escolar

Tots els estudiants que vulguin fer ús del servei de transport escolar un cop iniciat el curs, s’haurà de tenir en compte la disponibilitat de places lliures a l’autobús, i formalitzar la inscripció directament amb el (Model 2 d’inscripció) si hi ha plaça disponible o la possibilitat d’inscriure’s a una llista d’espera, quan no hi hagi places, i se’ls comunicarà l’adjudicació de plaça quan es produeixi alguna baixa al servei.


Procediment pagament mensual transport escolar

Els alumnes que estiguin a la llista d’admesos, entre el dia 1 i el 5 de cada mes, han de fer efectiu el pagament mensual corresponent a la reserva de la plaça del mes en curs.

Tots els usuaris escolars que NO realitzin el corresponent pagament durant aquest període, la monitora informarà a l’Ajuntament i es reclamarà a l’interessat el motiu, per tal de tramitar la baixa del servei o esmenar el pagament.

El fet d’estar al corrent de pagaments mensuals garanteix la reserva de la plaça del servei.


Normes de comportament i oblicacions dels usuaris

Comparteix:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta