Avaluació de la qualitat de l’aire a Roda de Berà

El Departament de Territori i Sostenibilitat va dur a terme entre el 21 de setembre i el 12 de novembre de 2015 una campanya de mesuraments de la qualitat de l’aire. La unitat mòbil de vigilància de la contaminació atmosfèrica es va instal·lar al carrer Navas de Tolosa per tal de recollir dades representatives.

La unitat mòbil, oferida pel Servei de Vigilància i Control de l’Aire de la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de forma gratuïta, va avaluar els contaminants atmosfèrics diòxid de sofre, sulfur d’hidrogen, monòxid de carboni, diòxid de nitrogen, ozó, partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres i benzè utilitzant una unitat mòbil d’immissions per tal de mesurar els nivells de concentració a l’aire dels diferents contaminants que es respiren.

L’informe de resultats conclou que la qualitat de l’aire a la zona pels diferents contaminats avaluats ha estat bona durant aquest període i no s’han superat en cap cas els objectius de qualitat de l’aire que marca la normativa vigent.

Tots els valors i resultats detallats es podem consultar a l’informe següent:

Informe de la qualitat de l'aire a Roda de Berà

Comparteix:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta