Procediment d’adjudicació en règim de lloguer de dos pisos de protecció oficial de titularitat municipal, al carrer Teide i al carrer Miramar.


Llista provisional d'admesos i exclosos.

ESMENAT: Llista provisional d'admesos i exclosos.

Llista definitiva d'admesos i exclosos.

Certificat d'adjudicació.

Acta del sorteig celebrat el 4 d'abril del 2022.


Termini de presentació de sol·licituds: del 27 de setembre fins al 31 d’octubre de 2021.

Presentació: a l’OAC i a la Seu Electrònica. de l’Ajuntament.

Normes reguladores de la convocatòria

Anunci de la publicació al BOPT.

Annex I. Sol·licitud de participació.

Annex II. Model de declaració responsable.

Annex III. Model de declaració responsable d’ingressos.


Accedeix aquí al tràmit a través de la Seu Electrònica.

Comparteix:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta