Termini de presentació de sol·licituds:20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC (Del 10/04 al 29/04/2018).

Tramitació electrònica: https://rodadebera.eadministracio.cat/ 

Bases de la convocatòria. Anunci al DOGT.

Anunci al BOP

Llista d'admesos i exclosos

D’acord amb la Base 6a, aquesta publicació té l’efecte de notificació individual pels aspirants, d’acord amb l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú.

Llista provisional publicada en el BOPT (PSI2018)

Anunci definitiu i convocatòria d'exàmens

Anunci dels resultats finals

Comparteix:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta