Presentació de sol·licituds: 20 dies hábils des de l’endemà de la publicació al BOP, fins el 16 de novembre.

Anunci al BOP (núm. 200, 18.10.2018).

Decret de la convocatòria.

Annex 1. Presentació de la candidatura.

Annex 2. Declaració jurada.

Comparteix:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta