Bases publicades al BOPT (13.01.20, CVE2020-00046)

Model de sol·licitud

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC.

Publicació al DOGC

Anunci aspirants admesos i exclosos.

Anunci de la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos.

Anunci dels resultats de la prova teòrica-pràctica.

Certificat de la Resolució de la Constitució de la Borsa de Treball d’Auxiliar Administratius BTAA2020.

Comparteix:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta