PSPE275-Procés selectiu per a una plaça de Tècnic/a auxiliar de Joventut

Bases de la convocatòria. Publicació al BOPT.

Publicació al DOGC (9/10/2023).

Inscripció: https://rodadebera.eadministracio.cat/catalog/tw/6838b0f6-145d-4a6c-87c0-0cb03353e0be

El termini d'inscripció s'obre el dia 10 d'octubre fins al 19 d'octubre, amdós inclosos.

Llista provisional d’admesos i exclosos .

El termini d’al·legacions finalitza el dia 31 d’octubre.

Anunci dels resultats.

Comparteix:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta