Per tercer any consecutiu l'equip de Govern va posar en marxa aquesta línia d'ajudes a les empreses que contractessin persones desocupades, i, com a novetat, va ampliar la subvenció a l'autoocupació i l'emprenedoria.

Les sol·licituds podran presentar-se a l'Ajuntament fins el 6 de febrer. Les subvencions tenen caràcter retroactiu a 1 de gener de 2016.

Amb l'objectiu d'incentivar l'ocupació i oferir una solució a l'increment dels índex d'atur dels últims anys, l'equip de Govern va tornar a posar en marxa al 2016, per tercer any consecutiu, la subvenció a empreses per a la contractació de persones desocupades, ampliant-la a l'autoocupació i a l'emprenedoria.

Les bases reguladores van ser aprovades pel Ple de l'Ajuntament, amb els vots a favor de tots els membres de la corporació, durant la sessió ordinària de setembre, i publicades al BOP el passat 3 de gener. D'aquesta forma les empreses i autònoms que vulguin sol·licitar l'ajuda podran fer-ho fins el 6 de febrer, presentant a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà la documentació requerida a les bases, segons la línia de subvenció que hi correspongui. Les subvencions tenen caràcter retroactiu a 1 de gener de 2016, motiu pel qual s'estudiaran les incorporacions que es van fer durant l'exercici passat que suposessin la creació de nous llocs de treball i seran subvencionades.

Els pressupostos de 2016 van preveure una consignació total de 85.000 euros. L'import de la subvenció serà del 50% del cost total del contracte, el qual ha de ser d'un mínim de tres mesos de durada i amb una jornada mínima del 50%, amb un màxim a atorgar de 10.000 euros per a cada empresa. Pel que fa a l'autoocupació es pagarà el 50% de les despeses detallades de l'activitat amb un màxim de 3.000 euros.

Un cop presentades les sol·licituds es constituirà una comissió qualificadora que estarà formada per membres de cada grup municipal, la qual aplicarà un sistema de vot ponderat.

Una iniciativa pionera al territori

Quan l'Ajuntament de Roda de Berà va posar en marxa l'any 2014 la línia de subvencions per a empreses que contractessin persones desocupades, va esdevenir una iniciativa pionera al territori en l'àmbit del foment de l'ocupació. El projecte tenia dues finalitats principals, per una banda la reducció de l'atur i el suport als col·lectius més vulnerables de Roda de Berà, i, per l'altra, recolzar el teixit empresarial rodenc. Les ajudes es van allargar durant el 2015, tanmateix, després de dos exercicis es van detectar necessitats que no estaven incloses dins les bases. Per aquest motiu, l'equip de Govern va decidir ampliar l'any passat l'objecte de la subvenció i redactar unes de noves amb dues línies subvencionables diferents. Per una banda la dirigida a la contractació de persones desocupades, i per altra, una subvenció encaminada al finançament de les despeses derivades de l'autoocupació i l'emprenedoria, tenint en compte que l'actual situació ha obligat a moltes persones a crear els seus propis negocis.
A més a més, les noves bases han simplificat la tramitació administrativa i faciliten la sol·licitud i la justificació de les subvencions, garantint l'objectiu que es persegueix, el foment de l'ocupació.

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta