La partida pressupostària destinada a les ajudes ascendeix a 42.000 euros.

Les sol·licituds s'hauran de presentar abans del 15 de setembre a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.

Les associacions i entitats culturals i festives, esportives i veïnals ja poden demanar les seves subvencions. L'Ajuntament ha obert el termini de presentació de sol·licituds i fins el 15 de setembre es podrà presentar la documentació requerida per obtenir les ajudes que el consistori posa a disposició de les entitats d'aquests àmbits.

L'equip de Govern va modificar durant el 2016 el sistema amb el qual fins aleshores es concedien aquestes subvencions, de forma nominativa, i va implantar un sistema en règim de concurrència competitiva. L'objectiu era, i continua sent, dinamitzar el teixit associatiu municipal, buscant la igualtat d'oportunitats entre totes les associacions i entitats que el conformen, i donant suport a les entitats amb la voluntat d'impulsar més activitats i projectes d'interès per al municipi i els veïns i veïnes.

Les bases, seguint el mateix document que el Ple de l'Ajuntament va aprovar l'exercici passat, es van publicar al BOP de Tarragona el proppassat divendres i ja es poden consultar al web de l'Ajuntament, així com tota la documentació requerida per sol·licitar les ajudes.

Segons va assegurar l'alcalde, Pere Virgili, “el nou sistema ha implicat una transformació molt important de les polítiques portades a terme fins a la data en aquest àmbit. Volem continuar fomentant l'associacionisme per crear un teixit associatiu local fort, i que el nou sistema sigui un element dinamitzador més de la vida associativa de Roda de Berà, una eina essencial per a la cohesió social i per a la difusió de valors”, va dir.

L'atorgament de les subvencions dins de l'àmbit de la cultura i les festes tenen per objecte la difusió de la cultura popular i festiva, les arts escèniques i musicals, plàstiques i visuals o la difusió del patrimoni propi, així com altres esdeveniments com xerrades, conferències, accions d'animació o festes tradicionals, entre d'altres.

Pel que fa al programa d'activitats esportives, serà subvencionada la promoció esportiva duta a terme durant la temporada 2016-17 o durant l'actual exercici, com és el cas dels projectes o programes que promocionin l'activitat física i esportiva, les competicions organitzades o l'organització d'activitats físiques o esportives que promoguin la dinamització ciutadana.

En el cas de l'àmbit veïnal, té per objecte cofinançar projectes i activitats d'oci portades a terme per aquestes associacions, així com el manteniment de la pròpia entitat sempre que es fomenti la participació ciutadana, la cohesió social, la integració i la promoció de la vida social dels veïns i veïnes dels diversos àmbits territorials.

La quantia màxima consignada ascendeix a 42.000 euros, dels quals 17.000 són per les associacions culturals, 15.000 per a les veïnals, i 10.000 euros per a les entitats esportives. S'estableix un únic sistema de valoració segons un barem de puntuació, avaluant per exemple l'interès general de l'activitat, el nombre de participants, o la transcendència de l'activitat més enllà del municipi, entre d'altres criteris. La comissió qualificadora estarà formada per membres de tots els partits polítics que conformen el plenari, amb un valor ponderat.

A aquesta convocatòria podran acollir-se totes les entitats i associacions inscrites en el Registre Municipal d'Entitats de Roda de Berà. Els interessats hauran de presentar les sol·licituds a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà acompanyada de tota la documentació requerida i detallada a les bases de la convocatòria. Les associacions i entitats que desitgin rebre assessorament o més informació sobre la convocatòria poden dirigir-se a l'Hotel d'Entitats.

Comparteix:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta