Durant el termini de presentació de sol·licituds de participació es van presentar dues ofertes.

L’equip de Govern vol que la ZEM Eixample esdevingui l’espai esportiu de referència al municipi.

Roda de Berà compta, entre les seves instal·lacions esportives, amb la zona esportiva municipal Eixample la qual té actualment dues pistes de pàdel, una pista de frontó, una pista de tennis, una piscina a l’aire lliure formada per dos vasos, i dues explanades de sorra, una d’elles adaptada per al tir amb arc. Fins ara la seva gestió havia estat municipal, però amb l’objectiu d’optimitzar econòmicament la zona i aconseguir una major eficiència quant a la seva gestió esportiva i social, el Ple de l’Ajuntament va aprovar a l’octubre el canvi de la gestió a indirecta mitjançant concessió de servei públic.

Al procediment de licitació, que va finalitzar el 24 de març, es van presentar dues ofertes de participació, la de Francisco Osuna i la de Jocnet Gestió Esportiva SLU. La mesa de contractació va valorar ambdues sol·licituds i van ser seleccionats els dos candidats per passar a la següent fase de licitació, la de presentació de proposicions tal i com es preveu al plec de clàusules administratives.

Aquest és el tercer intent de l’Ajuntament per canviar el model de gestió, perquè en les dues anteriors ocasions havia quedat desert. El regidor d’Esports, Gerard Solé, es va mostrar molt satisfet, “vol dir que en aquesta ocasió les condicions que presentem sí son atractives. Esperem que el licitador final porti a terme la tasca que estem buscant per a la zona esportiva municipal”, va dir durant el Ple de dijous passat, quan es va aprovar la proposta de selecció dels candidats.

Espai esportiu de referència

La zona esportiva compta cada cop amb més usuaris, i l’Ajuntament vol que continuï creixent i esdevingui l’espai esportiu de referència a Roda de Berà. És per això que es va destinar una partida del pressupost per a la remodelació de l’antic bar-restaurant per reconvertir-lo en un petit gimnàs. Les obres aviat finalitzaran i tota la superfície que abans era menjador, barra, cuina i magatzem, es converteixen en dues sales. A falta de realitzar els darrers tràmits, d’adequar-la i equipar-la amb tot el material necessari, la primera d’elles es destinarà a sala d’activitats cardiovasculars i musculació, amb una superfície de 60 metres quadrats, i la segona com a sala polivalent per a activitats dirigides, amb 43 metres quadrats. També s’amplien els vestidors, per millorar la distribució existent i crear una nova zona de dutxes individualitzada en cadascun d’ells.

Per altra banda, la creixent demanda de la pràctica de pàdel a Roda de Berà, la qual queda patent amb cada torneig organitzat per l’Ajuntament, fa necessària una nova pista per ampliar l’oferta, poder acollir més usuaris, oferir més classes de pàdel i tenir la possibilitat d’organitzar tornejos i competicions de major envergadura. La nova pista serà una de les inversions que haurà d’executar l’empresa que aconsegueixi la concessió. També haurà de crear un equipament de recepció i bar a l’entrada de la zona esportiva, per subministrar begudes i petits refrigeris i on es puguin gestionar les inscripcions.

Comparteix:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta