Les sol·licituds es podran presentar fins al 15 de setembre.

S’hi destinen 46.000 euros distribuïts en els tres àmbits. 

Aquest sistema busca la igualtat d’oportunitat entre totes les associacions i entitats del teixit associatiu municipal.

L’Ajuntament va obrir ahir la convocatòria de les subvencions per a les entitats culturals i festives, esportives i veïnals de Roda de Berà. El consistori va modificar ara fa cinc anys el seu sistema de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva amb l’objectiu de buscar la igualtat d’oportunitat entre totes les associacions i entitats que conformen el teixit associatiu municipal, i amb la voluntat d’impulsar més activitats i projectes d’interès per al municipi i els seus veïns.

Els interessats hauran de presentar les sol·licituds abans del 15 de setembre. La quantia màxima consignada als pressupostos de 2022 arriba fins als 46.000 euros, distribuïts en els tres àmbits, 15.000 euros per a les associacions culturals; 6.000 euros per a les veïnals; i 25.000 euros per a les entitats esportives, 5.000 euros més que a la convocatòria passada.

L’atorgament de les subvencions dins de l’àmbit de la cultura i les festes tenen per objecte la difusió de la cultura popular i festiva, les arts escèniques i musicals, plàstiques i visuals o la difusió del patrimoni propi, així com altres esdeveniments com xerrades, conferències, accions d’animació o festes tradicionals, entre d’altres.

Pel que fa al programa d’activitats esportives, se subvenciona la promoció esportiva, com és el cas dels projectes o programes que promocionin l’activitat física i esportiva, les competicions organitzades o l’organització d’activitats físiques o esportives que promoguin la dinamització ciutadana.

En el cas de l’àmbit veïnal, té per objecte cofinançar projectes i activitats d’oci portades a terme per aquestes associacions sempre que es fomenti la participació ciutadana, la cohesió social, la integració i la promoció de la vida social dels veïns i veïnes dels diversos àmbits territorials.

S’ha establert un únic sistema de valoració segons un barem de puntuació, avaluant per exemple l’interès general de l’activitat, el nombre de participants, la dificultat de realitzar el projecte sense obtenir la subvenció, o la transcendència de l’activitat més enllà del municipi, entre d’altres criteris. La comissió qualificadora estarà formada per membres de tots els partits polítics que conformen el plenari, amb un valor ponderat.

Documentació: 

Anunci de la convocatòria 2022.

Annex I: Sol·licitud de la subvenció.

Annex II: Memòria i pla d’acció.

Annex III: Certificat de la composició de la Junta de l’acord de sol·licitud de subvenció i d’autorització dels sol·licitants.

Annex IV: Declaració d’altres subvencions.

Annex V: Domiciliació bancària.

Annex VI: Compte justificatiu.

Declaració de no disposició d’assegurances.

Acceptació de la subvenció.

Termini de presentació de sol·licituds: fins al 15 de setembre (inclòs).   

 

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta