Arran de les nombroses incidències.

Com a resposta a les nombroses queixes per part de l’Ajuntament i també de molts veïns i veïnes, Cellnex, empresa encarregada del manteniment del centre emissor de Roda de Berà, ens ha fet arribar un informe d’incidències de la recepció del senyal de TDT al nostre municipi. Arran de les incidències obertes, els tècnics han realitzat un estudi i l’anàlisi de cada cas.

A Roda de Berà es rep senyal de TDT de diferents centres emissors: la Mussara, El Vendrell, el Montcaro i el de Roda de Berà. Així, depenent de la zona en la qual s’ubiqui el vostre habitatge, caldrà orientar l’antena cap el centre emissor que ofereixi el millor senyal de TDT, d’acord amb la següent relació:  

NUCLI: BERÀ MAR

CE MUSSARA (283º H)

CE RODA DE BERÀ (294º V)

CE VENDRELL (67º H)

NUCLI: LA BARQUERA

CE MUSSARA (286º H)

CE RODA DE BERÀ (348º V)

NUCLI: EIXAMPLE RESIDENCIAL

CE MONTCARO (247º H)

CE RODA DE BERÀ (302º V)

NUCLI: EL FRANCASET

CE MUSSARA (283º H)

CE RODA DE BERÀ (303º V)

CE VENDRELL (48º H)

NUCLI: LA MARTORELLA

CE: RODA DE BERÀ (270º V)

NUCLI: MAS ROIG

CE: MUSSARA (284º H)

NUCLI: MERYMAR

CE: MUSSARA (284º H)

NUCLI: ROC DE SANT GAIETÀ

CE: VENDRELL (41º H)

NUCLI: RODA DE BERÀ

CE RODA DE BERÀ (345º V)

NUCLI: LES TORRES

CE MUSSARA (284º H)

NUCLI: ZONA COSTANERA

CE MUSSARA (285º H)

CE RODA DE BERÀ (319º V) 

CE VENDRELL (44º H)

Segons l’informe de Cellnex, després d’analitzar cadascuna de les incidències, l’empresa reconeix avaries de l’emissor, però s’ha constatat que la major part dels problemes dels usuaris provenen d’una incorrecta antenització, és a dir, les seves antenes estan orientades al centre emissor erroni.

Serà necessari que aquells veïns i veïnes que es trobin en aquesta situació, contactin amb un antenista per tal que orienti la seva antena al centre emissor correcte.

Comparteix:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta