L’Ajuntament es troba a l’espera de la valoració que ha de realitzar un arqueòleg i del permís del departament de Cultura de la Generalitat per a tractar les restes.

Les obres de rehabilitació de Cal Guivernau per a convertir aquest emblemàtic edifici en la nova biblioteca Joan Martorell Coca es van iniciar a principis del passat mes de novembre. Durant aquests quatre mesos s’han efectuat els enderrocs previs i les cates amb seguiment arqueològic. El projecte inicial ja preveia l’aparició, segons les inspeccions visuals, de tines d’oli i d’un pou d’aigua, per a les quals es duria a terme una actuació que permetria deixar visibles aquestes restes en el nivell de semisoterrani.

Amb la finalització dels treballs d’excavació amb seguiment arqueològic, però, s’han identificat més estructures d’antics elements funcionals de la casa que no es preveien, com ara cups d’oli o vi, restes de tenalles de ceràmica i bases d’un antic molí o premsa, les quals és necessari documentar. A més a més, s’han trobat arcades de carreus amb un disseny molt interessant, alguna d’elles de doble arc, i fins i tot construïdes una dins d’una altra. Per la posició que ocupen tots aquests nous elements, no són compatibles amb la distribució prevista en el projecte executiu, assegura l’informe de la direcció de l’obra.

Davant d’això, el consistori ha hagut de paralitzar temporalment les obres a l’espera que un arqueòleg realitzi un informe valorant les restes trobades, les quals podrien ser de l’època medieval, i fins a conèixer el grau de tractament i desmuntatge que autoritzarà el departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Bé Cultural d’Interès Local

L’edifici de Cal Guivernau es troba al nucli antic de Roda de Berà entre les places de l’Església i de la República. Per les seves característiques i per la seva història ha esdevingut un dels referents al centre de la vila.

L’origen de Cal Guivernau és desconegut. Els primers documents daten de l’any 1793 quan pertanyia a la família Vidal Guivernau. L’any 1922 l’Ajuntament va comprar l’edifici a la família Vidal per tal de convertir-lo en les escoles públiques. Al 1928 es van habilitar els habitatges dels mestres i es van condicionar uns espais per a les aules. Aquesta adequació va suposar l’enderroc d’una part de la casa adjacent, Cal Barot, per ampliar la plaça i rebaixar el terreny de davant de Cal Guivernau. L’escola va entrar en funcionament durant el curs 1933-34 i ho va ser fins als anys 70 quan, per l’augment demogràfic, algunes de les aules es van traslladar a la nova escola, darrere de l’actual edifici de l’Ajuntament.

Pel seu estat de conservació a principis dels 2000 es va plantejar el seu enderrocament, però el Centre d’Estudis Rodenc, de Les Monges Associació Cultural, es va oposar i va demanar a l’Ajuntament i al departament de Cultura de la Generalitat que s’elaborés un estudi oficial.

Va ser al juny de 2001 quan la Direcció General del Patrimoni Cultural va fer arribar a l’Ajuntament uns informes en què es destacava la possibilitat que Cal Guivernau fos el castell de Roda de Berà, una qüestió que va ser reafirmada per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural al febrer de 2002. A dia d’avui, però, no s’han aconseguit prou evidències històriques. El que sí és constatable és el valor històric, cultural i patrimonial que Cal Guivernau té per a Roda de Berà. Per aquest motiu, a instàncies també del Consell Comarcal del Tarragonès i de la Societat Catalana d’Arqueologia, l’Ajuntament va declarar Cal Guivernau Bé Cultural d’Interès Local al març de 2010.

Policia Local

Policia Local

Policia Local

Policia Local

Comparteix:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta