Hi ha disponibles 45 places, cinc de les quals són per a primeres inscripcions.

Els dies 15 i 17 d’abril una unitat mòbil de DNI-e del Cos Nacional de Policia es desplaçarà fins a Roda de Berà per tramitar o renovar el Document Nacional d’Identitat d’aquelles persones que no puguin desplaçar-se a Tarragona.

Els dos dies, els membres de l’equip s’instal·laran a l’Hotel d’Entitats i atendran fins a un màxim de 45 persones, les qui prèviament hauran de demanar cita, amb prioritat per a les persones grans amb dificultats de desplaçament. Cinc d’aquestes places estan reservades per a primeres inscripcions. El dia 15 s’efectuarà la presa de les dates i serà el dia 17 quan les mateixes persones hauran de passar per l’Hotel d’Entitats a recollir el seu DNI-e.

Respecte a l’obtenció del DNI per pèrdua o robatori, a partir d’ara, destaquen des de la Policia Nacional, serà necessari portar la denúncia.

Per demanar cita prèvia cal trucar al telèfon 977 65 77 12, de dimarts a divendres, de 9 a 13h, i de 15 a 20:30h.

Informació important sobre l’obtenció del DNI en equip mòbil

Renovació per caducitat (sense canvis pel que fa al carnet anterior):

- Aportar DNI antic.

- Una fotografia en color, recent, de front i amb el fons blanc. (En cas d'usar ulleres, aquestes han de ser amb vidres clars).

- 12 Euros (Import exacte).

 

Renovació per pèrdua, robatori o deterior:

- Una fotografia en color, recent, de front i amb el fons blanc. (En cas d'usar ulleres, aquestes han de ser amb vidres clars).

- És necessari portar la denúncia.

- 12 Euros (Import exacte).

 

Primera Inscripció:

- Una fotografia, recent, en color, de front i amb el fons blanc. (En cas d'usar ulleres, aquestes han de ser amb vidres clars).

- Certificat literal d'inscripció de naixement expedit pel Registre Civil en el qual ha de constar expressament que s'emet per a l'obtenció del DNI. Té una validesa de 6 mesos des de la seva expedició.

- Certificat d'empadronament, amb validesa de 3 mesos des de la seva expedició.

- Si es tracta d'una persona menor de 14 anys, haurà d'anar acompanyat de pare, mare o tutor legal amb D. N. I. en vigor.

- El menor estarà, sempre, present.

- 12 Euros (Import exacte).

 

Renovació por canvi de domicili:

- Una fotografia recent, en color i amb el fons blanc.

- DNI anterior.

- Certificat d'empadronament (validesa de 3 mesos).

- Per als residents a l'estranger, certificat que acrediti la residència. Ho expedeix el Consolat espanyol del país que correspongui.

- Aquesta renovació és gratuïta si el DNI anterior no està caducat. Si està caducat la taxa és de 12 Euros.

 

Famílies nombroses:

En tots els casos, les famílies nombroses es beneficiaran de taxa gratuïta. És imprescindible presentar el títol de família nombrosa que es trobi vigent.

Comparteix:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta