És vol evitar qualsevol risc d’incendi, sobretot en un any tan sec com l’actual.

Les persones propietàries han de mantenir les parcel·les en condicions de seguretat, salubritat, accessibilitat i ornat públic.

L’àrea de Serveis Territorials de l’Ajuntament llança aquesta setmana la campanya informativa anual de neteja de solars urbans. La finalitat és vetllar pel compliment del deure que tenen totes les persones propietàries de solars de fer el manteniment necessari de les parcel·les urbanes i tenir-les en condicions de seguretat, higiene, accessibilitat i ornat.

La campanya es fa especialment necessària tenint en compte la situació de sequera generalitzada, per tal de reduir al màxim el risc d’incendi i garantir la seguretat de les persones, dels béns personals i materials, i evitar riscos innecessaris.

S’inspeccionaran prop de 500 parcel·les, ubicades al nucli antic, la Martorella, l’Eixample Residencial, Berà Mar, Merymar, les Torres, Mas Roig, el Francaset, Costa Daurada, Marysol, Berà, La Barquera, i la urbanització Vives.

La primera fase de la campanya correspon a l’enviament de cartes a tots els propietaris i propietàries, que sumen més de 300, els qui, abans de l’1 de maig, hauran de condicionar els seus solars urbans. A partir d’aquesta data, i fins al 15 de juny, s’iniciaran les inspeccions d’ofici per part de l’inspector de via pública de l’Ajuntament, i s’elaboraran informes per constatar que les persones propietàries no incompleixen amb la seva obligació. Si les parcel·les no es troben en condicions òptimes en una segona inspecció, això podrà donar lloc a la imposició d’una sanció administrativa.

La campanya afecta tots els solars privats, amb excepció d’aquells que corresponen a patis o piscines d’habitatges annexes, construccions auxiliars o habitatges en construcció, així com solars que per la seva ubicació es poden considerar zona boscosa. 

Finalment, per assolir que la neteja de matolls i altra vegetació, i el manteniment dels solars es dugui a terme durant tot l’any, s’ha plantejat la redacció d’una ordenança municipal que reguli aquest deure dels propietaris durant les quatre estacions de l’any, no només amb l’arribada de l’estiu.

Campanya solars

Imatge d'arxiu d'un solar net. 

Comparteix:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta