El Ple de l’Ajuntament de Roda de Berà en sessió ordinària de data 30 de gener de 2020 va aprovar inicialment el Document Únic de Protecció Civil (DUPROCIM) de Roda de Berà. Se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils a fi que es puguin presentar al·legacions i reclamacions.

Document únic de Protecció Civil Municipal de Roda de Berà.

Anunci: Aprovació inicial Pla de protecció municipal (DUPROCIM)

Comparteix:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta