El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de data 25 de febrer de 2021, va aprovar per majoria l'aprovació inicial de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana, elaborada per la Comissió especial redactora.

S’obre ara un període d’exposició pública de 30 dies durant els quals els interessats poden formular reclamacions o observacions. En cas de no presentar-se cap, el present acord esdevindrà definitiu sense necessitat d'acord exprés pel Ple.

Anunci de l’aprovació definitiva.

Anunci al BOPT de l’aprovació definitiva.

Aprovació definitiva. Entrada en vigor el 6 de juliol de 2021.

Descarrega aquí l'ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana.

Comparteix:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta