El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de data 29 d'abril de 2021, va aprovar per unanimitat i de forma inicial l'ordenança municipal de circulació, elaborada per la Comissió especial redactora.

S’obre ara un període d’exposició pública de 30 dies durant els quals els interessats poden formular reclamacions o observacions. En cas de no presentar-se cap, el present acord esdevindrà definitiu sense necessitat d'acord exprés pel Ple.

Descarrega aquí l'ordenança municipal de circulació, trànsit i seguretat viària.

Anunci aprovació inicial.

Anunci aprovació definitiva al BOPT.

Anunci aprovació definitiva al DOGC.

Comparteix:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta