Novembre

Moció conjunta de tots els grups municipals per instar a la reobertura del Centre d'Atenció Primària del carrer Sínia.

Moció, presentada pel grup municipal TRIA, Junts per Roda, ERC-AM i PP, per instar el suport de les administracions locals i supramunicipals en l'àmbit de la contractació de serveis i subministraments recurrents


Setembre

Moció, presentada pel grup municipal de TRIA i PP, per a instar el Govern d'Espanya a adoptar amb caràcter urgent les mesures necessàries per a garantir la seguretat i el manteniment de les nostres platges i el litoral.


Juliol

Moció, presentada pel grup municipal del PP, per a la creació d'una conselleria anti-ocupacions.


Febrer

Moció, presentada pel grup municipal d'ERC-AM, TRIA i el Sr. Antonio Bernal, regidor No adscrit, per a la millora de la seguretat del transport de mercaderies ferroviàries.

Comparteix:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta