Bases de la convocatòria. Publicació al BOPT.

Publicació al DOGC (20/11/2023).

Anunci esmenes.

Anunci esmenes al DOGC.

Inscripció: https://rodadebera.eadministracio.cat/catalog/tw/afeed3c2-1e2c-4135-abe2-cdc63e2a517e

El termini d'inscripció ha finalitzat. 

Anunci BOPT esmenes.

Anunci provisional d'aspirants admesos i exclosos.

Acta de constitució del tribunal. Puntuacions finals.

Anunci del resultat del procés selectiu

Comparteix:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta