Carnet de la Biblioteca

Per fer ús del servei de préstec, cal tenir el carnet de la Biblioteca, que és personal i intransferible. Aquest carnet és gratuït. Per fer-se'l i recollir-lo és necessari el DNI/NIE/Passaport. Els menors de 14 anys han de venir acompanyats d'un adult per fer-se el carnet.

Aquest carnet és vàlid per a totes les biblioteques públiques de Catalunya. La restitució d'un carnet nou, perdut o malmès implicarà el pagament requerit per la Biblioteca.

Préstec

La Biblioteca us ofereix la possibilitat d'emportar-vos a casa, de manera gratuïta, els següents documents:

  • 15 llibres
  • 5 CD o  5 CD-ROM
  • 5 DVD o 5 vídeos
  • 5 exemplars de revista

I tenir tot aquest material a casa durant un màxim de 30 dies.

Per tal de poder fer ús d'aquest servei, cal que us feu el carnet de la Biblioteca.

Retorn de documents

El retorn de documents el pot fer qualsevol persona, encara que no sigui el mateix titular del carnet. També es poden deixar a la bústia de retorn de la Biblioteca.

El sistema informàtic aplicarà automàticament una penalització de:

  • 1 punt per document i dia de retard a partir de la data de venciment del préstec.
  • per cada 90 punts de penalització acumulats s'aplicarà una exclusió temporal del servei de préstec de totes les biblioteques públiques durant 15 dies.

Si es perd o malmet un document cal restituir-lo.

Interbibliotecari

No ho tenim? Podeu demanar-ho a altres biblioteques

La Biblioteca pot proporcionar documents d'altres biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya. Aquest servei és gratuït excepte en casos especials.

Per a col·lectius

Els diferents col·lectius, entitats i associacions del municipi , així com les diferents escoles, podeu utilitzar el servei de préstec en condicions especials per cobrir les vostres necessitats. Caldrà posar-se en contacte amb el personal bibliotecari per tal de poder fer-ne ús i delimitar-ne la quantitat i el temps de préstec.

Renovacions i reserves

Es poden realitzar fins a 2 renovacions de tots els documents que tingueu en préstec, sempre que el document no tingui cap reserva prèvia a la sol·licitud de renovació, i 5 reserves tant de documents de la Biblioteca de Roda de Berà com de qualsevol altra del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

Les renovacions i reserves es poden realitzar directament a la Biblioteca o per telèfon. Cada usuari també pot efectuar personalment les renovacions i les reserves dels documents de la pròpia Biblioteca a través del catàleg Argus:
argus.biblioteques.gencat.cat

Cal tenir en compte que les renovacions i reserves no es fan efectives fins a l'endemà de la sol·licitud.

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta