Les sol·licituds de participació es podran presentar fins al 10 de febrer a les 14h.

L’Ajuntament de Roda de Berà ha tret a licitació la concessió de l´ús privatiu del local del Casino Municipal, amb la finalitat de dur-hi a terme l’activitat de bar, cafeteria i restaurant obert al públic.

L’emblemàtic edifici del Casino Municipal, construït l’any 1963 a la plaça dels Pins, és propietat de l’Ajuntament i tradicionalment ha estat considerat el punt de trobada dels rodencs i les rodenques.

La superfície total construïda és de 277,42 metres quadrats, amb una sala de bar i restaurant de prop de 100 metres quadrats; una sala annexa de 80 metres quadrats; una cuina, un magatzem i dos serveis.

Durant els darrers anys el local ha estat objecte de reformes que l’han millorat, entre elles la reforma i modernització de la cuina i de les instal·lacions de la zona destinada a bar restaurant, o les obres de millora dels serveis sanitaris, a càrrec de la concessió anterior.

La concessió serà vigent durant 5 anys des de la data de la formalització, amb la possibilitat de ser prorrogada 5 anys més, i amb un pressupost de licitació de 700 euros mensuals durant els dos primers anys, i de 800 a partir de la tercera anualitat. 

Les sol·licituds de participació s’han de presentar abans del 10 de febrer a les 14 hores, tal i com es detalla al plec de clàusules administratives.

Documentació

Plec de clàusules administratives.

Anunci al BOPT.

Policia Local

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta