Relació amb serveis externs

El centre té contacte directe amb els diferents serveis relacionats amb la petita infància, tant a nivell municipal com comarcal, com amb els serveis socials del municipi, EAP (Equip d’Assessorament i Orientació Pedagògica) i CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç).

Preus del curs

Servei educatiu: 140€/mes. De setembre a juny.

Quota material: s’abonarà un cop a l’any.

  • Nadons: 33,25€
  • Lactants de 1-2 anys: 60,00€
  • Caminants de 2-3 anys: 80,50€

Quota mes de juliol: servei d’estiu. Es poden triar les setmanes. Quota setmanal de 52€ amb un horari de 8:30h a 13:00 o 15:00 hores.

Servei d’acollida matinal

És un servei que s’ofereix a les famílies del centre fora de l’horari lectiu.

Horari i preu: De 7:30h a 8:30h amb una quota de 32,50€ alumne/mes i 3,25€ alumne/dia. Es cobrarà a mes vençut.

Servei de menjador

Hi ha servei de càtering a través de l’empresa “Àgora càtering”, amb la supervisió d’una dietista. El servei de menjador ofereix el dinar i el berenar als infants que ho sol·licitin.

Els menús s’adapten segons l’edat. En el cas de patir qualsevol al·lèrgia i/o intolerància també es realitzen menús adaptats.

L’horari és de 12:00 a 15:00 hores.

Preu menjador infant/dia: 7,50€. Berenar 2,50€.

Els infants que facin ús del servei de menjador de forma eventual, hauran d’avisar abans de les 9:30 hores.

Aquest servei es cobrarà a mes vençut.

Bonificació

Hi ha una bonificació del 10% per a les famílies nombroses o monoparentals.

Beques

Les famílies que vulguin sol·licitar la beca s’hauran d’adreçar a la direcció del centre durant el mes de setembre.

Comparteix:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta