Bases reguladores de la convocatòria.

Annex I Planol ubicació.

Annex II Sol·licitud d'ocupació d'atraccions de la Festa Major.

Període de presentació d’instàncies: Sol·licitud per fires: fins el 23 de juliol de 2021.

Comparteix:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta