El Cucurull

Torre de planta circular feta amb pedres sense treballar, posades en filades i unides amb morter de calç. Només es conserva part de la construcció original fins a una alçada màxima d’uns sis metres. La planta baixa és massissa, mentre que el primer pis té un diàmetre intern de dos metres i una paret que arriba a fer 110 cm de gruix. És de suposar que la torre tindria un segon pis i una terrassa. No resta cap indici de la porta.

Situada sobre un turonet que hi ha al capdamunt de la muntanya dels Molins, aquesta construcció ha esdevingut tradicionalment un lloc d’excursió. L’estona de pujada que hi ha des del peu de la muntanya es veu compensada per la vista que des d’aquest punt es té de tot el litoral tarragoní. Tot i que hom ha apuntat la possibilitat que fos un vestigi de l’antic castell de Roda, la del Cucurull podria tractar-se d’una torre de defensa documentada l’any 1088 i ser coetània de la torre de Mas de Nin. Fos com fos, estaria vinculada a la repoblació feudal del Baix Gaià duta a terme al llarg del segle XI. Davant l’evident risc d’ensorrament que presentava, la torre va ser rehabilitada a finals del 2011.

Comparteix:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta