Els Molins Fariners

Restes d’un conjunt de tres molins fariners hidràulics situats en cascada directa al vessant oriental de la muntanya dels Molins. Tot i trobar-se en runes, encara es poden contemplar bastant íntegres els murs de les tres basses, els seus corresponents pous i el casal del molí de baix.

Van ser construïts a les acaballes del segle XVIII per iniciativa de Francesc de March, qui en aquells moments era el senyor dels termes de Creixell, Roda i Berà. Per proveir-los d’aigua des del veí torrent de Bonastre es va haver d’excavar una mina sota el coll de Repàs i fer una sèquia al llarg del vessant de tota la muntanya.

Al terme de Roda de Berà va haver-hi un quart molí fariner a la partida de l’Avenar, del qual ja no queda pràcticament cap vestigi.

Comparteix:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta