Gener

Moció presentada pels grups municipals de TRIA, C's i Populars X Roda per augmentar el servei ferroviari de viatgers al municipi de Roda de Berà.


Febrer

Moció presentada pel grup municipal PSC-CP, per a la redacció del projecte d'accés AP7 i trasllat al Ministeri de Foment per a la seva incorporació al Pla d'adequació resultant de la liberalització de peatges de l'AP7.


Març

Moció, dels grups municipals Tria, C's, Populars per Roda i JuntsXRoda per reclamar les inversions en infraestructures i serveis pendents a Roda de Berà.

Moció, del grups municipals, TRIA, PSC-CP, ERC-AM, C's, Populars per Roda i JuntsXRoda, per a reclamar a les entitats bancàries la seva millora d'atenció vers les persones grans i amb discapacitats.


Juny

Moció presentada pel grup municipal JuntsXRoda de suport als Jutges de Pau.

Moció presentada pel grup municipal PopularsXRoda, instant al Govern d'Espanya que articuli actuacions de millora per a la defensa del litoral i de les seves platges.

Moció presentada pel grup municipal JuntsXRoda en favor d'aplicar mesures urgents en la lluita contra l'atur juvenil.


Octubre

Moció, presentada pels grups municipals de TRIA, PSC-CP, ERC-AM,C's ,Populars per Roda i JuntsXRoda per al reconeixement i l'acompanyament en el dol gestacional, perinatal i neonatal.

Moció, presentada pel grup municipal de TRIA i ERC-AM, instant a la declaració, com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL), de tots els elementes que es conserven dels dos antics sistemes hidràulics de Roda de Berà.-


Novembre

Moció, presentada pel grup municipal de TRIA, Populars per Roda i Junts per Roda, per a la millora del finançament de l'administració local.

Moció, presentada pel grup municipal del PSC-CP, amb motiu del 25 de novembre, dia internacional de l'eliminació de la violència contra les dones.


Desembre

Moció, presentada pel GM del PSC-CP, JUNTS per Roda i el Sr. Antonio Bernal (RNA), per l'establiment d'un programa de lloguer i adequació d'habitatges de l'Ajuntament de Roda de Berà per a la gent gran i persones amb mobilitat reduïda

Comparteix:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta