Per norma general, la documentació conservada per l’Arxiu municipal de Roda de Berà és accessible a tothom. No obstant això, la consulta de certa documentació pot estar limitada per la legislació vigent en matèria de transparència, accés a la informació pública, arxius i gestió de documents, a més de la possible legislació sectorial.

La consulta de documentació és gratuïta i s’ha de dur a terme a les instal·lacions de l’Arxiu municipal.

En general, qualsevol persona o entitat pot obtenir reproduccions de la documentació consultada. S’exceptuen aquells documents que estiguin sotmesos a drets de propietat intel·lectual i aquells documents l’accés als quals estigui limitat per la legislació vigent, per motius de conservació o per la voluntat del dipositant en el cas de cessió o dipòsit.

La reproducció dels documents serà duta a terme pel personal de l’Arxiu municipal. El cost de les reproduccions vindrà fixat per les ordenances fiscals vigents.

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta