El sistema de gestió documental de l’ajuntament de Roda de Berà es basa en l’aplicació del Quadre de Classificació de la Documentació Municipal (QdCM), format pel quadre de classificació i pel catàleg de processos/sèries.

El quadre de classificació permet identificar les competències i funcions de l’ajuntament, independentment de la seva estructura organitzativa. El catàleg de processos/sèries és una relació detallada de la documentació municipal que facilita la homogeneïtzació dels tràmits que es duen a terme habitualment, com també la identificació de la documentació produïda i l’aplicació de polítiques de gestió documental.

Les entrades del quadre i del catàleg s’identifiquen mitjançant un codi numèric, unívoc i seqüencial. Per facilitar la visualització de la jerarquia del quadre de classificació, s’inclou entre claudàtors un codi jeràrquic.

Quadre de classificació de la documentació municipal


En data 25 d’octubre de 2018, l’Ajuntament de Roda de Berà es va adherir al QdCA per acord plenari:

Certificat de l'aprovació.

Comparteix:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta